Katalog - Catalogue
Brochure - CRO

Rezultati - Results 2019


Andrea Musa - Povratak moru / sebi
Dominik Vuković - Istarski noćni pejzaž
Hrvoje Marko Peruzović - Šumska vila
Joni Zakonjšek - Obisk
Katarina Zarić - Singularnost
Klavdij Tutta - Iz ciklusa: Mediteranska plovila
Marko Tubić - Nežnost
Marko Zorović - Prekrivanje kesona
Milan Tucović - Homage to B. N.
Nina Zelenko - Organizam
Rudi Skočir - Črno beli portret
Saša Marjanović - Mladi papa Grgur IX.
Slavko Krunić - Urbana domaćica